VIDA DO ARTISTA CANDO MOZO

Por veces a vida

carambolea

de redundancia en redundancia

ata a redundancia final,

que xeralmente adoita cristalizar

en rebugnancia.